Litteraturgrupper i Ålesund Senioruniversitet

Det er i alt 4 litteraturgrupper i ÅSU, 3 grupper med norsk som språk og 1 gruppe der litteratur og samtale skjer på engelsk. Hver av gruppene har 8 - 10 medlemmer og møtes annenhver uke om formiddagen. To av gruppene møtes på Spjelkavik Omsorgssenter på møterommet som ÅSU bruker, en gruppe er på Frivilligsentralen på Aspøya og en gruppe bruker et møterom i lavblokka på Rådhuset. 

Gruppene avgjør selv hvordan de skal legge opp studiearbeidet, men mye er likt. Det velges ut en bok som alle leser hjemme. Det kan være en roman, nyere eller eldre litteratur, men også sakpreget litteratur brukes. Så er det samtale om boka. Noen har kanskje en innledning om forfatteren og andre forhold rundt boka som del av møtet.

Gruppene har et godt samarbeid med bibliotekene på Moa og i Ålesund som skaffer bøker.

Mange av medlemmene har vært med i flere år og forteller at det er utviklende, interessant og veldig sosialt å være med i en litteraturgruppe.

Dersom du ønsker å delta i en slik gruppe, ta gjerne kontakt med en av gruppelederne:

Litteraturgruppe 1 - Åse Mørkeset, tlf. 99588903

Litteraturgruppe 2 - Else Britt Sæther, tlf. 47329034

Litteraturgruppe 3 - Liv Ingebrigtsen, tlf. 91557760

Engelsk litteratur - Åshild Longva, tlf. 91795759

Dersom det ikke er ledig plass i disse gruppene, kan du ta kontakt med styret v/Grete Ertresvåg (tlf. 41622956). Det er mulig å opprette nye litteraturgruppe, også på andre steder enn Ålesund sentrum og Spjelkavik.