Ålesund Senioruniversitet er en frivillig organisasjon med et sosialt og lærende fellesskap, og en møteplass som gir våre medlemmer muligheter til å holde ved like og videreutvikle egne interesser og kompetanse skapt gjennom et langt samfunns- og yrkesliv.
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.