Hausten 2023 vil vi med eigne ressursar, og i samarbeide med eksterne, utvikle tilbod til ulike medlemsgrupper:

  •          Datahjelp til eldre (Spjelkavik Ungdomsskole)
  •          Den digitale senior (Ålesund kommune)
  •          Digital Kvardag (ÅSU internt) – vidareføring av datagruppeaktiviteten
    - sjå nedanfor

Digital kvardag

Veileder:      Herbert Gartz
Stad:            VIBES, Essokrysset Spjelkavik
Tid:              4-5 kurssamlingar torsdag 1000-1200
                    i veke 37, 39, 41, 43, (45)
Kurs-           Opplæringsheftet Digital kommunikasjon
materiell     (nedlastbart nedst på denne sida)
                    Kursheftet vil også vere å få i papirversjon    
                    Eigen smarttelefon
                    eller nettbrett som allereie er teken i bruk

Kurset vil ha fleire «assisstentar» som kan hjelpe til undervegs og det er forventa at deltakarane aktivt brukar telefonen eller nettbrettet.

Gruppa StrategiskIKT vil vere basis for ÅSU sin aktivitet på dataområdet.