Datakafé på Rematun, Spjelkavik omsorgsenter

Er det noko du lurer på og ønskjer svar på når det gjeld mobiltelefon, nettbrett eller PC?
Eller kanskje du/dokke berre vil stikke innom av rein nysgjerrigheit og for sosialt samvær?

I samarbeid med Spjelkavik seniorsenterer blir det hjelp å få annakvar torsdag frå 1000 til 1130 (i ujamne veketal f.o.m. 4. januar)

Det vil vere hjelparar til stades for både Iphone/IoS, Samsung/Android og PC

Torsdag 11.4. Nettbrett/Ipad - Bruksområder og typar
Torsdag 25.4. NRK-Radio appen - Radio frå mobilen v/Kjell Myklebust NRK
 

 

 

TIDLEGARE:
Digital kvardag

Veileder:      Herbert Gartz
Stad:            Kafé Rematun, Spjelkavik omsorgsenter
Tid:              4 kurssamlingar annakvar torsdag 1000-1200   4/1, 18/1, 1/2, 15/2 - 2024
Kurs-           Opplæringsheftet Digital kommunikasjon
materiell     (nedlastbart nedst på denne sida)
                    Kursheftet vil også vere å få i papirversjon    
                    Eigen smarttelefon
                    eller nettbrett som allereie er teken i bruk

Assistentar   Som kan hjelpe til undervegs

Ressursar     Deltakarar - bruk av appar
                    Generasjonssamarbeidpå +-Huset i Fredrikstad

KURSET ER FOR MEDLEMAR AV ÅLESUND SENIORUNIVERSITET
Ta kontakt med Arne Vik telefon 922 03 614 epost ar-vik@online.no