Målet med denne turgruppa er å gje deltakarane auka kunnskap og kjennskap til lokalmiljø og levevis i ulike bygde- og øysamfunn i nært omland. To-tre gongar pr. semester set gruppa kurs mot eit område vi vil bli nærare kjende med, gjennom tett samarbeid med lokale krefter.

Lokale krefter er vertskap og inviterer til ein dag på sin heimstad, der vi er deira gjestar. Eit grunnleggjande prinsipp for dette turopplegget, er at både vertar og gjestar føler dei har gjensidig glede og nytte av det.

ÅSU ynskjer difor å invitere på gjenvisitt. Tur-deltakarane må rekne med å bidra med dette. Likeins å skrive referat og ta bilde frå turane, som skal inn i medlemsbladet vårt. Vi reiser kollektivt og bruker privatbil.

Max 25 deltakarar pr. tur.

 • ·        Presentasjon av turen vert sendt ut til alle medlemane 14 dagar før sjølve turen
 • ·        Påmelding vert lagt ut i eige spørreskjema same dag med ei vekes frist
 • ·        Trekking av deltakarar og venteliste dagen etter at fristen har gått ut
 • ·        Kunngjering av deltakarar og venteliste dagen etter dagen etter at fristen har gått ut: epost og kort SMS til alle som har meldt seg
 • ·        Betaling til Vipps, i løpet av dagen etter kunngjering for dei som tek imot tilbodet
 • ·        Berre halvparten av beløpet blir tilbakebetalt ved avmelding?
 • ·        Deltakarar på venteliste vert fortløpande orientett ved forfall

Sandøy kvinne- og familielag inviterer medlemmar av Ålesund senioruniversitet til ein dag på SANDØYA 19.sept. 2023

 • Ingrid Sandøy møter oss på fergekaia, og tar oss med på ei vandring rundt omkring på øya.
 • Der vi bla. skal innom Sandøy kyrkje.
 • Deretter blir det mat og prat på forsamlingshuset KRINGSJÅ

NB: Det kan vere lurt og ta med litt niste, då serveringa er litt utpå dagen

«Klæ dåkke for vind og væte». Vi veit aldri kva vêrgudane finn på,- her uti havgapet.

Påmelding og uttrekking av deltakarar og venteliste dersom fleire enn 25 melder seg.

Pris: 300.- betaling med VIPPS til 93020 etter kunngjering, sjå heilt nedst, under reiseruta.

Sølvi Furnes er turleiar - Sveinung Giske vil guide på bussturen over Nordøyvegen

Sjølve reisa:

 • Kl. 8.25 Buss (230) frå MOA spor 4 til Brattvågen via Vatne
 • Kl. 9.15 Bytte buss (232) ved Brattvåg kyrkje, ca. 3 min ventetid.

  Denne bussen køyre vidare til Skjelten v/brua

 • Kl. 9.30 går bussen frå Skjelten og direkte til ferjekaia på Finnøya.

  Betal på bussen heilt fram til Finnøya.

 • kl. 10.40 ferje frå Finnøya – til Sandøya.

  Det er gratis på ferja.

 • Kl. 10.55 er vi framme på Sandøya, der Ingrid Sandøy tar imot oss.

  Turen tilbake:

 • kl. 15.45 ferje frå Sandøya
 • kl. 16.15 buss (232) frå Finnøya til Skjelten
 • kl. 17.12 frå Skjelten
 • kl. 17.25 til Brattvåg kyrkje
  Her skal vi bytte buss - Vi har eit opplegg ved Brattvåg kyrkje i ventetida
 • kl. 18.25 buss frå Brattvåg kyrkje til Moa
 • kl. 19.11 Moa rutebilstasjon

Slik foregår kunngjering, påmelding, trekking, betaling og varsling:

 • Presentasjon av turen vert lagt ut til alle medlemane 14 dagar før sjølve turen (i tradisjonen)
 • Påmelding vert lagt ut i eige spørreskjema same dag med ei vekes frist
 • Trekking og kunngjering av deltakarar og venteliste dagen etter at fristen har gått ut - epost og kort-SMS til alle som har meldt seg
 • Betaling med Vipps, i løpet av dagen etter kunngjering for dei som tek imot tilbodet
 • Berre halvparten av beløpet blir tilbakebetalt ved avmelding, siste frist fredag
 • Deltakarar på venteliste vert fortløpande orientert ved forfall