Personvernerklæring

Personvern, behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Ålesund Senioruniversitet (organisasjonsnummer 987 814 217), som er ansvarlig for personopplysninger som blir samlet inn i forbindelse med innmelding i Ålesund Senioruniversitet og ved bruk av nettsidene til foreningen.

Personopplysninger som behandles
Ålesund Senioruniversitet samler inn
– Navn
– Post- og/eller fakturaadresse
– Telefonnummer
– e-postadresse
– Fødselsdato

 

Vi samler ikke inn Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan innhentes informasjon?
Vi samler inn opplysninger gjennom skjema for innmelding og påmelding til arrangementer. Vi tar også vare på opplysninger du sender oss via e-post. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg informasjon.

Eksempel
– Ved innmelding
– Ved påmelding til arrangementer, som f.eks. studiegrupper, workshops og foredrag

Formålet med informasjonen som innhentes:
– Informere om aktiviteter og arrangementer
– Sende deg nyhetsbrev
– For å kunne sende relevant informasjon
– For å kunne ta kontakt og tilby foreningens produkter og tjenester

Hvordan lagres informasjonen?
Opplysningene lagres i vårt medlemssystem Styreweb.com, og på foreningens datamaskiner lokalt. Styreweb er et nettbasert system for medlemsorganisasjoner, som inneholder blant annet medlemsregister, regnskap og faktura og et meldingssystem.

Hvordan slette opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring, ved å sende e-post til (epost Ålesund Senioruniversitet)

Vi utleverer ikke informasjonen din
Opplysninger om navn, adresse, poststed, epostadresse deles ikke med utenforstående tredjeparter.  Styreweb har ikke adgang til å dele personopplysninger om våre medlemmer.

Du har rettigheter
Du kan kreve innsyn i personopplysningene om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i tråd med personopplysningsloven.

Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener Ålesund Senioruniversitet ikke har overholdt dine rettigheter i samsvar med personopp­lys­ningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.